Actualiteiten

Via deze actualiteitenpagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Den Brink.


05-2018  Met heel veel genoegen kunnen wij u mededelen dat u vanaf heden met uw Den Brinkpas ook terecht kunt bij:

                               WIJNHUIS/WIJNHANDEL ROBBERS & VAN DEN HOOGEN, VELPERWEG TE ARNHEM

Korting op:
Museum-entree
Zaterdag-proeverij
Proeverij de Luxe
Zaal Huur/Vergaderingen
Wijn - Champagne - Port - Whisky - Cognac - Verpakkingen
Zie het leveranciersregister voor de kortingspercentages
04-2018    Wij verwelkomen hierbij van harte onze nieuwe leverancier SPLIV BV te Ede en wensen hem veel succes toe.


Levering van computers (zowel nieuw als gebruikt) inclusief randapparatuur, reparatie, installatie van programmatuur, service en computerhulp bij problemen (ook aan huis).

SPLIV BV,    Zandlaan 29,    6717 LN  Ede,    tel.:  0318-754880
03-2018     Hierbij heten wij de volgende twee leveranciers van harte welkom bij Den Brink:

                                                                   

Bouwmaat Arnhem, Industrieterrein "Het Broek" Beijerinckweg 11, Arnhem           www.bouwmaat.nl

Groothandel voor bouwmaterialen en voor alles op het gebied van bouw, hout, sanitair, elektra, gereedschap, ijzerwaren, verf en keukens. Verkoop aan leden van "Den Brink" op vertoon van de verstrekte Bouwmaatpas. Deze kunt u aanvragen in het filiaal te Arnhem en wordt verstrekt op vertoon van uw Den Brinkpas. Er kan om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd. De Bouwmaatpas geeft u toegang tot alle landelijke vestigingen van Bouwmaat.
 
                                                                                                                                                                  
Onstein Meubelen B.V., Gerritsenweg 3 te Zutphen.                     www.onsteinmeubelen.nl

In de showroom te Zutphen staat een breed aanbod van diverse woonstijlen. Van banken, fauteuils tot raamdecoratie en vloeren. Op vertoon van de Den Brink-pas wordt 10% korting verstrekt.


Fors inkoopvoordeel voor Den Brink leden bij De Diepvriesman

U kunt als lid profiteren van inkoopvoordeel bij De Diepvriesman. U ontvangt maar liefst 15% korting op het gehele assortiment (ook aanbiedingen).

Wij zijn de specialist in Nederland in diepgevroren vlees-, kip-, vis-, groente- en aardappel-producten. Alles voor een heerlijke maaltijd, met daarnaast nog een groot assortiment ijs en (diepvries)gebak. De Diepvriesman biedt ook een groot assortiment van 70 verschillende kant en klare topmaaltijden bereid in een typisch Hollandse keuken. Heerlijke Hollandse maaltijden met veel culinaire hoogstandjes. Alles diepgevroren, waardoor de kwaliteit en smaak gelijk is aan die van versproducten, maar wel heel veel langer houdbaar. Dus kies nu ook voor het gemak van De Diepvriesman.

LET OP, EXTRA VOORDEEL VOOR NIEUWE KLANTEN: De hele maand maart ontvangen nieuwe klanten geen 15 maar 25% kassakorting! Bestel snel en proef het gemak van De Diepvriesman. Gebruik hiervoor kortingscode: BRI10.

                                                                                             www.diepvriesman.nl  T: 0318-521600AANVRAGEN KOPIE LEDENPAS

Per vandaag zal het verstrekken van een kopie ledenpas niet langer gratis zijn. De reden hiervan is dat het aantal aanvragen de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen en onze administratie nu veel tijd kwijt is met de aanmaak en het verzenden ervan.

Heeft u om welke reden dan ook een kopie ledenpas nodig dan kan dat door overmaking van € 2,50 op rekeningnummer NL96INGB0003782456  t.n.v. (Inkoopvereniging) Den Brink, onder vermelding van: Kopie ledenpas.  De pas wordt dan z.s.m. naar u toegestuurd. Vanzelfsprekend moet de jaarcontributie wel zijn voldaan.

Bestuur Den Brink                       25-01-2018


LEVERANCIERSREGISTER NODIG?

Regelmatig krijgen wij van leden het verzoek om hen het meest actuele leveranciersregister toe te zenden, ondanks dat dit (gratis) op de site van www.denbrink.nl is te downloaden. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten om alsnog een papieren versie van dit document beschikbaar te stellen. Tegen kostprijs en inclusief verzendkosten kan het register op aanvraag worden toegezonden. Na overmaking van € 11,95 en onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en "Leveranciersregister" zal de verzending ervan zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Contributie Den Brink

Er bereiken ons de nodige vragen van leden die bij onze leverancier van Haaren & de Roo via het Brinkcontract een verzekering hebben afgesloten. Door van Haaren & de Roo is toegezegd dat zij de contributie zullen betalen voor Brinkleden die bij hen onder het contract van Den Brink verzekerd zijn. Dit is inderdaad één van de met hen gemaakte afspraken en daar wordt ook zonder meer gehoor aan gegeven.  De penningmeester van Den brink heeft inmiddels met Van Haaren & de Roo gesproken over hoe dit praktisch uitgevoerd gaat worden. 

Juridisch is het namelijk niet toegestaan dat Van Haaren & de Roo de contributie voor de betrokken leden gaat betalen aan Den Brink, zij mogen het wel direct aan hen vergoeden. Dit betekent dat u als Den Brink-lid zelf verantwoordelijk bent voor de contributiebetaling 2018, middels de automatische incasso of door de handmatige betaling. (Zie hiervoor de bij het magazine meegestuurde brief wat voor u van toepassing is). 

Van Haaren & de Roo gaat eind februari 2018 een lijst met verzekerden opstellen die gebruik maken van het contract met Den Brink en vervolgens door ons laten controleren of dit in 2017 ook  betalende leden van Den Brink waren. Ook de bankrekeningnummers en de 2 mogelijke contributiebedragen € 7,00 en € 8,50 worden in die controle meegenomen, zodat het juiste bedrag naar het juiste nummer (lees Den Brink-lid) kan worden overgemaakt. Na deze controle wordt de door u betaalde contributie door van Haaren & de Roo aan u overgemaakt. Naar verwachting zal dit in maart of april op uw rekening worden bijgeschreven.

Kort samengevat: U betaalt de contributie aan Den Brink en van Haaren & de Roo maakt na de controle het verschuldigde bedrag (€ 7.00 of € 8,50) aan u over.

Het bestuur van Den Brink en Van Haaren & de Roo

 


Overlijden Harry Huiting

Middels deze weg willen we u allen berichten dat op 6 december jongstleden onze oud-voorzitter Harry Huiting is overleden. Op 13 december was de crematieplechtigheid te Nijmegen.

Als correspondentieadres geldt:
Voorzitter Den Brink
p/a Sint Stephanusstraat 14
6942 JL  Didam

Eventueel ontvangen reacties zullen aan de echtgenote van Harry worden overhandigd.


4-12-2017  Het bestuur heeft besloten de overeenkomst met Duthler te Varsseveld per direct te laten vervallen.

 

5 december 2016 - STOPZETTEN COLLECTIEVE KORTING INTERPOLIS VERZEKERING, UPDATE!

Begin oktober hebben wij gemeld dat Interpolis met ingang van 1 januari 2017 gaat stoppen met het aanbieden van collectieve verzekeringen voor Den Brink leden en dat naar aanleiding daarvan door het bestuur direct actie is ondernomen. Het resultaat van deze gesprekken is dat we afspraken hebben gemaakt met Van Haaren & De Roo Financieel Adviseurs, die uw bestaande verzekering met korting kan onderbrengen bij Klaverblad Verzekeringen, zie de advertentie hieronder. 
Uiteraard kunt u ook terecht bij de bij ons aangesloten verzekeringsmaatschappij Univé, zie hiervoor de leverancierspagina. 

Advertentie Van Haaren & De Roo Financieel Adviseurs