Privacy

Den Brink slaat bij uw bezoek aan onze internetsite geen gegevens op anders dan achternaam en lidmaatschapsnummer, welke nodig zijn om als lid in te kunnen loggen.De door het lid opgegeven te wijzigen persoonsgegeven worden offline verwerkt in onze ledenadministratie.

Voor onduidelijkheden en/of tikfouten kan noch Den Brink, noch de winkelier verantwoordelijk worden gesteld. Aan de informatie en gegevens op de site www.denbrink.nl kunnen derhalve geen juridische aanspraken worden ontleend.