Advertentiemogelijkheden

Als leverancier kunt u zich op diverse manieren profileren, namelijk:

 • door het plaatsen van een advertentie in Brinkoop Magazine;
 • door het plaatsen van een zgn. advertorial;
 • door het beschikbaar stellen van een prijs voor een prijsvraag in Brinkoop Magazine;
 • door het plaatsen van een banner (uw logo) op onze site.

 • Voor het plaatsen van uw advertentie hanteren wij de volgende formaten:
  ¼ pagina
  ½ pagina
  1 of meerdere pagina’s (ook voor advertorials)