Per juli 2022 heeft Ton van Wijk zijn functie als bestuurslid beëindigd. Zowel tijdens de gehouden Ledenraadvergadering als ook tijdens de laatste bestuursvergadering hebben wij hier de nodige aandacht aan geschonken. Vanwege zijn jarenlange inzet voor Den Brink, waar wij hem zeer erkentelijk voor zijn, is Ton benoemd tot erelid van de vereniging. De resterende bestuursleden hebben inmiddels op gepaste wijze afscheid van hem genomen.