Wij kunnen u mededelen dat het bestuur van Den Brink weer op volle sterkte is gebracht. Tijdens de afgelopen Ledenraadvergadering zijn de dames Ilona Boers en Dianne Polman benoemd en toegetreden tot het bestuur. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Den Brink dat er twee dames zitting hebben in het bestuur.

Ilona Boers zal de functie van secretaris overnemen van Bert Holkamp, die op zijn beurt is gekozen tot voorzitter. Dianne Polman is bestuurder/tweede secretaris geworden.

Alle betrokkenen worden hierbij van harte gefeliciteerd met de benoeming en het bestuur is blij dat de bestuursactiviteiten van Den Brink nu weer op een normale wijze kunnen gaan plaatsvinden.