Den Brink is op zoek naar nieuwe leden en hierbij willen we ook u inschakelen om dat doel te bereiken. Daarom starten wij een ledenwervingsactie waarbij de vijf leden die het meeste aantal nieuwe inschrijvingen realiseren een VVV-card à € 25,-  verdienen.

We hanteren hierbij de volgende spelregels:

  • De vijf Den Brink-leden die de meeste aanmeldingen hebben gerealiseerd verdienen een VVV-card ter waarde van € 25,- 
  • Voor de aanmelding van een nieuw lid gebruikt u het onderstaande formulier.
  • Nieuwe leden betalen voor het jaar 2021 geen contributie en inschrijvingskosten.
  • Nieuwe leden betalen de contributie voor de periode 2022-2023 vooruit. Eind 2023 wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd, tenzij men tijdig aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen.
  • Betaling van de verschuldigde contributie vindt plaats middels een automatische incasso.
  • De actie eindigt op 30 september 2021.
  • Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 Wij wensen u veel succes bij het vergaren van nieuwe leden en bedanken u bij voorbaat voor de door u genomen moeite.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.