Ook lid worden van Den Brink ?

 

Geschiedenis

Den Brink is op 31 oktober 1973 opgericht in Arnhem. Het fundament ervan werd gelegd op het terrein van de KEMA in Arnhem. De personeelsvereniging van de KEMA ging een “winkel” beginnen voor haar leden, waarin producten werden verkocht. Schoenen, koffie, filmrolletjes enz. werden in grote hoeveelheden met korting ingekocht, zodat de verkoopprijs in de winkel aanzienlijk lager was dan bij de reguliere leveranciers.

Ook de in de regio gelegen instellingen, die een personeelsvereniging hadden, werden in de gelegenheid gesteld inkopen te doen in deze “KEMA-winkel”. De groei van dit gebeuren nam een grote toevlucht, zodat op initiatief van de PV KEMA deze vereniging werd opgericht. Vanaf het begin waren er zo’n 800 personen lid van Den Brink en tien jaar later zat men al op een ledenaantal van ca. 30.000. De leden waren in eerste instantie werknemers in dienst van de rijksoverheid, lagere publiekrechtelijke lichamen, openbare dienstverlenende bedrijven, trendvolgende instellingen, of andere met de hiervoor genoemde sectoren gelijk te stellen instellingen, aangesloten leveranciers en instellingen welke door het bestuur waren toegelaten. Enkele jaren geleden heeft het bestuur besloten het lidmaatschap niet meer te verbinden aan bovengenoemde werkgevers, maar voortaan iedereen als lid te accepteren.

Vanaf 1976 tot 1998 werden er diverse beurzen georganiseerd in de Rijnhal te Arnhem, dit in samenwerking met onze leveranciers. Daarna is het o.a. door de laatste recessie niet meer gelukt om een nieuwe beurs te organiseren.

Den Brink beschikt over een eigen kantoorgebouw van waaruit de activiteiten van de vereniging gecoördineerd worden. Van de Alexanderstraat te Arnhem, via de Noorderweg te Oosterbeek is men uiteindelijk terechtgekomen aan de Dankmeijerweg 9 te Renkum.