Ook lid worden van Den Brink ?

 

Ledenraad

De Ledenraad is het toezichthoudende orgaan van de vereniging en ieder lid kan zich hiervoor beschikbaar stellen.

De taken van een lid van de Ledenraad zijn o.a.:

  • het vertegenwoordigen van de leden;
  • het verkiezen van een bestuur van de vereniging;
  • het goedkeuren van een jaarlijkse begroting en rekening;
  • het meedenken over de langetermijnvisie en nieuwe ontwikkelingen;
  • het bewaken van de statuten en huishoudelijk reglement;
  • het meedenken met het bestuur over het wel en wee van de vereniging.

De Ledenraad komt twee keer per jaar bij elkaar. De zittingsperiode is telkens 3 jaar en herbenoeming voor een nieuwe termijn is mogelijk. Wij hanteren een leeftijdsgrens van 70 jaar. Indien men die leeftijd bereikt gedurende de zittingsperiode dan is het toegestaan dat men deze periode nog aanblijft in de Ledenraad.