Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het droevige bericht dat ons bestuurslid
Henk Stoelwinder
op 1 september jongstleden plotseling is overleden.

Wij zullen Henk herinneren als een enthousiast bestuurder en een grote drijvende kracht voor Den Brink. Wij gaan hem ontzettend missen. Wij wensen zijn vrouw Ingrid, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.