Vanwege het bereiken van de maximum leeftijdsgrens, welke geldt voor de bestuursleden, heeft Jan Rutjes per 1 juli jongstleden zijn voorzittersfunctie neergelegd. Op een later tijdstip zal tijdens de jaarlijkse Ledenraadsvergadering aandacht worden geschonken aan zijn afscheid, iets wat het bestuur al op bescheiden wijze heeft gedaan. Ondanks alle beperkingen vanwege de Corona-crisis wilden we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij bedanken Jan voor zijn jarenlange tomeloze inzet en wensen hem alle goeds toe voor een gezonde toekomst.

Vooralsnog zullen de vicevoorzitter en secretaris de honneurs als voorzitter waarnemen. Heeft u belangstelling om toe te treden tot het bestuur? Mail dan naar info@denbrink.nl en wij nemen dan contact met u op.