Regels & Voorwaarden

Belangrijke informatie over uw Den Brink lidmaatschap!

Bij Den Brink streven we ernaar om ervoor te zorgen dat uw lidmaatschap soepel verloopt en u optimaal kunt profiteren van de voordelen. Hieronder vindt u belangrijke richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot uw lidmaatschapskaart:

1. Geldigheid en gebruik:
– Uw lidmaatschapskaart is geldig voor de houder en zijn of haar partner, tenzij anders vermeld (vooral van toepassing op verzekeringen).
– In sommige gevallen is de lidmaatschapskaart persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Jaarlijks wordt de lidmaatschapskaart verstrekt tegen betaling.
– Het ondernemersregister is beschikbaar op de Den Brink-website.

2. Voorwaarden en korting:
– Tenzij anders vermeld door de ondernemer, moet u uw lidmaatschapskaart tonen voordat een offerte, rekening, factuur, order of kassabon wordt opgemaakt.
– Lees altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op uw lidmaatschap voordat u een aankoop doet bij een aangesloten ondernemer. Dit voorkomt mogelijke problemen.

3. Gedrag en communicatie:
– Vermijd het opscheppen over uw Den Brink-lidmaatschap bij een ondernemer, vooral in het bijzijn van andere klanten.
– Discussies met ondernemers over de voorwaarden dienen vermeden te worden. Als u van mening bent dat u niet behandeld bent volgens de voorwaarden, richt u dan schriftelijk tot het bestuur.

4. Gebruik van de lidmaatschapskaart:
– Gebruik uw lidmaatschapskaart alleen bij ondernemers die zijn aangesloten bij Den Brink.
– Indien gevraagd door de ondernemer, moet u zich legitimeren.

5. Belangrijke mededelingen:
– Leden die de belangen van Den Brink schaden of hebben geschaad door hun acties of nalatigheid, kunnen worden voorgedragen voor royement. In geval van royement vindt geen restitutie plaats van betaalde lidmaatschapsgelden.
– Vergeet niet om adreswijzigingen of wijzigingen in uw persoonlijke gegevens onmiddellijk schriftelijk door te geven aan Den Brink, onder vermelding van uw registratienummer.
– De opzegtermijn voor uw lidmaatschap is twee maanden voor het einde van het kalenderjaar (dus vóór 1 november). U dient uw opzegging schriftelijk (per post of e-mail) kenbaar te maken, onder vermelding van uw registratienummer.

Voor alle zaken met betrekking tot Den Brink kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze vereniging. We staan klaar om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

Bedankt voor uw lidmaatschap bij Den Brink. We waarderen uw betrokkenheid en kijken ernaar uit om u van dienst te zijn!