Bestuur & Ledenraad

De Ledenraad: Jouw kans om betrokken te zijn bij de vereniging

De Ledenraad is het belangrijkste toezichthoudende orgaan van onze vereniging, en elk lid heeft de mogelijkheid om zich beschikbaar te stellen voor deze rol.

Als lid van de Ledenraad heb je verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

– Het vertegenwoordigen van de belangen van de leden;
– Het kiezen van het bestuur van de vereniging;
– Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en rekening;
– Het actief meedenken over de langetermijnvisie en nieuwe ontwikkelingen;
– Het waarborgen van de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement;
– Het samenwerken met het bestuur om het welzijn en de groei van de vereniging te bevorderen.

De Ledenraad komt twee keer per jaar bijeen om deze taken uit te voeren. De zittingsperiode voor een lid is telkens 3 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een nieuwe termijn. We hanteren een leeftijdsgrens van 70 jaar, maar als een lid deze leeftijd bereikt tijdens de zittingsperiode, is het toegestaan om de termijn nog af te ronden in de Ledenraad.

Als lid van de Ledenraad speel je een essentiële rol in het vormgeven van de koers en het beleid van de vereniging. Het is een unieke kans om actief bij te dragen aan de besluitvorming en de toekomst van onze gemeenschap. We moedigen elk lid aan om na te denken over de mogelijkheid om deel uit te maken van de Ledenraad en zo direct invloed uit te oefenen op de vereniging waar je deel van uitmaakt.

Het bestuur van Den Brink

Het bestuur van Den Brink wordt gevormd door de volgende personen:

– Voorzitter: Bert Holkamp
– Penningmeester / Vicevoorzitter: Rob van Asselt
– Secretaris: Ilona Boers
– 2e Secretaris: Dianne Polman